Uitvaart checklist

Plotseling word je geconfronteerd met een sterfgeval in je omgeving. Na het overlijden van een naaste moet er veel geregeld worden. Tijdens de dagen dat je verdoofd bent van verdriet, wordt er van je verwacht dat je grote beslissingen neemt.
Kies je voor een begrafenis of een crematie met urn? Wordt een rouwadvertentie op prijs gesteld en worden er rouwkaarten verstuurd? Om het nog maar iet te hebben over het afstaan van organen. De onderstaande checklist helpt u te voorkomen dat u belangrijke zaken vergeet. Van het waarschuwen van een arts tot en met het afwikkelen van de boedel.

Voor de uitvaart:

Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, dit is nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.
Check of er een uitvaartverzekering is afgesloten en wat er gedekt is.
Neem contact op met een uitvaartondernemer.
Als iemand overlijdt tijdens een reis, bel dan ook de alarmcentrale van de reisverzekering.
Als iemand is overleden door een verkeersongeval, bel dan de autoverzekeraar.
Probeer na te gaan of er een testament en/of donorcodicil is. De overledene kan immers wensen hebben vastgelegd.
U dient aangifte te doen van het overlijden bij de afdeling Bevolking in de gemeente van overlijden.
Verstuur de rouwkaarten op tijd. TNT Post heeft een speciale ‘Verzendset voor rouwbrieven’. De rouwpost wordt dan met extra zorg behandeld. Ook zijn er speciale rouwpostzegels verkrijgbaar.

Na de uitvaart:

Indien de bankrekening(en) geblokkeerd zijn, kunt u bij de notaris een verklaring van erfrecht aanvragen.
Noteer het banksaldo op de overlijdensdatum.
De tenaamstelling van spaarbankboekjes, bankrekening en/of beleggingsrekening die op naam van de overledene staan, dient te worden gewijzigd.
Vraag indien van toepassing de werkgever in geval van een geblokkeerde rekening het salaris op een bankrekening te storten waar u wel bij kunt.
Richt een aanvraag ter verkrijging van een ANW-uitkering (Algemene Nabestaandenwet voor Wezen) aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert.
Zend een bericht aan bedrijfspensioenfonds of verzekeringsmaatschappij in verband met de uitkering van het pensioen, etc.
Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld.
Licht de ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, omdat de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.
Indien er een hypotheek is op een pand, controleer de hypotheekakte of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost.
Bewaar alle rekeningen van de kosten die in verband met het overlijden worden gemaakt; deze kosten zijn voor een deel fiscaal aftrekbaar.
Zeg eventueel abonnementen op.
Trek zo nodig machtigingen tot automatische overschrijvingen in.
Vraag advies aan een belastingconsulent betreffende aftrekposten en bijzondere lasten.
Indien de nabestaande niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Inspecteur van de Directe Belastingen een aangiftebiljet T aan, indien u teruggave van loonheffing verwacht.
Als een ouder is overleden: regel zaken zoals voogdij, kinderbijslag, kinderopvang en eventueel gezinshulp en maatschappelijk werk.
Taxeer de boedel en inboedel of laat die taxeren.
Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen voor de nabestaande, bijvoorbeeld reinigingsrechten en milieubelasting.
Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. Maak daarvoor een afspraak met een notaris.