Wavefront ooglaserbehandeling

De meeste mensen zijn inmiddels wel bekend met het fenomeen ooglaseren en veel mensen hebben ook daadwerkelijk een ooglaserbehandeling ondergaan. Een van de redenen waarom mensen kiezen voor een ooglaserbehandeling in plaats van het dragen van een bril of contactlenzen is dat je na het laseren van de ogen dus geen bril of lenzen meer hoeft te dragen. Zo goed als iedereen ziet dat vanzelfsprekend als een enorm voordeel, geen beslagen bril meer en geen contactlenzen die iedere dag opnieuw moeten worden ingedaan en uitgedaan. Een ooglaserbehandeling op zich is zo goed als pijnloos en het resultaat is uitstekend te noemen door de precieze werking van de ooglaser. De techniek staat bovendien niet stil dus ook de apparatuur wordt steeds verfijnder en preciezer wat ten goede komt van het resultaat. Mocht u van plan zijn om een ooglaserbehandeling te ondergaan kunt u uiteraard eerst via een intakegesprek met de oogarts meer informatie krijgen over de mogelijkheden en hoe een en ander in de praktijk in zijn werk gaat.

IntraLASIK en TransPRK-behandelingen

De IntraLASIK en TransPRK behandeling zijn bekende methodes om de ogen te laseren. Bij het ooglaseren worden er bepaalde ooglasers gebruikt om de ogen te laseren. Bij de IntraLasik methode en de TransPRK methode maakt de laser in plaats van de chirurg een flapje in het hoornvlies waardoor er veel preciezer kan worden gewerkt. Bij Visus Oogkliniek wordt als aanvullende behandeling bij deze twee lasermethodes ook de Wavefront behandeling aangeboden.

Wavefront behandeling

Bij de Wavefront behandeling wordt met behulp van een apparaat zeer nauwkeurig je oogafwijking gemeten door licht in je oog te schijnen en te meten hoe het licht weer wordt teruggekaatst. Zo voorkom je menselijke fouten van de patiënt die twijfelt aan zijn of haar antwoord. Het is dus een zeer objectieve en betrouwbare methode om het oog te meten. Het grote voordeel van de Wavefront behandeling is dat met deze methode het hele oog wordt geanalyseerd in plaats van alleen het oppervlak van het hoornvlies. In die zin kan met deze methode dus iedere fout worden opgespoord en behandeld wat uiteraard als groot voordeel kan worden genoemd.

Voordeel Wavefront methode

Het grote voordeel van een Wavefront behandeling is dat de patiënt na de behandeling beter zien in de nacht en minder last hebben van lichtkringen en schitteringen. Daarnaast is het ook zo dat met deze methode niet alleen het gezichtsvermogen wordt verbeterd, maar dat de patiënt kleine details en contrast beter gaat zien.