Opmerkelijk: Meer jonge mantelzorgers door minder banen in de zorg

Momenteel zijn er een stuk minder mensen die nog van baan wisselen door de economische terugval. Zo ook in de gezondheidszorg. Echter blijkt uit gegevens van onder andere het CBS dat de hoeveelheid gezochte banen met betrekking tot vacatures zorg erg vooruit lopen dan bij andere sectoren. Wat ook opvalt, is dat de zoektocht naar vacatures in de zorg erg regionaal verschilt. Zo is er momenteel een verschuiving aan het plaatsvinden in de zoekopdracht naar vacatures zorg. Te zien is uit gegevens van onder andere Google Trends dat er in de regio Friesland érg veel gezocht wordt naar vacatures in de gezondheidszorg. Op de tweede plaats komen Overijssel en Drenthe met ruim 35 procent minder zoekopdracht. De mogelijke verklaring voor deze verschuiving is mede te danken aan de opmars van nieuwe verpleeg- en verzorgingstehuizen in de regio Friesland. Procentueel gezien groeit de hoeveelheid van deze instellingen het hardst in Friesland, vandaar de steeds meer groeiende vraag naar meer personeel in de zorg. De verwachting is dat de groeiende vraag naar vacatures in de zorg langzaamaan zal stagneren en op gelijk niveau zal komen met de overige regio’s van Nederland. Dit zal in een tijdsbestek van ongeveer tien tot vijftien jaar zijn.

Het effect van minder banen in de zorg

Minder banen in de zorg zorgt er voor dat er meer mensen zich genoodzaakt voelen om mantelzorger te worden. Zeker kinderen van ouders die er zorgbehoeftig zijn zullen vaker geneigd zijn om mantelzorger te worden.

Wat is de definitie van een jonge mantelzorger?
• Als je een jonge mantelzorger bent kan het zijn dat je (soms) extra hulp/zorg
geeft aan b.v. je vader, moeder, broer of zus.
• Hierdoor kan het zijn dat je extra taken thuis hebt.
Bijvoorbeeld; boodschappen doen, klusjes in het huishouden of even wandelen.
• Door het geven van deze zorg ziet je dag er misschien anders uit dan die van je
klasgenoten, vrienden en vriendinnen.
Je kunt soms moeilijker na school iemand mee naar huis nemen.
Misschien heb je het gevoel dat je eerder naar huis moet van een feestje.
Je denkt dat je na school niet mee kan met je klasgenoten om iets leuks
te gaan doen.

Omdat je in deze bijzondere situatie zit kan dit allemaal best moeilijk voor je zijn.
Weten bijvoorbeeld je klasgenoten, vrienden en vriendinnen van je thuissituatie af en kun je er met mensen over praten?
Of weten niet zoveel mensen in jouw omgeving dat er thuis iemand hulp nodig heeft en denk je dat je er alleen voor staat?
Wanneer je jezelf herkent in dit verhaal dan ben jij een jonge mantelzorger!

De oplossing

De oplossing voor dit probleem is om een goede zorggroep in te schakelen wanneer bijvoorbeeld thuiszorg nodig is. Zo kunnen jonge mensen jong blijven en zelf hun eigen leven blijven inrichten. Ook krijgen hulpbehoevenden betere zorg die door professionals wordt aangeboden.